Naša zgodovina

Nastanek taborništva v Izoli je povezan s Pavletom Lešnjakom, predvojnim gozdovnikom, ki je deloval v koperskem Odredu Srebrnega galeba. Ker je živel v Izoli, je želel ustanoviti taborniško organizacijo tudi v svojem domačem mestu. V službi je spoznal Ernesta Lupinca, ki mu je s svojo zagnanostjo to željo pomagal uresničiti in tako postal prvi starešina. Organizacija je bila uradno ustanovljena 25. marca 1957 kot “Družina Jadranskih stražarjev”.

Organizacija se je hitro krepila in je ob koncu leta 1958 štela že več kot 80 članov. Na rednem občnem zboru so sklenili, da se organizorajo v Odred Jadranskih stražarjev.
V vseh letih delovanja je bilo v odredu včlanjenih več kot 100 članov, vse do leta 1991 – leta vojne, ko je naš taborniški dom in opemo upravljala vojska. Takrat je prišlo do drastičnega zmanjšanja članov: evidentiranih jih je bilo le 16. Po vojni pa so se seveda stvari hitro spremenile: slovenska taborniška organizacija se je reorganizirala v ZTS (Zvezo tabornikov Slovenije) in je jeseni 1994 vstopila v WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Odred se je takrat preimenoval in si nadel ime, ki ga ponosno nosimo še danes: ROD JADRANSKIH STRAŽARJEV IZOLA.

Jadranski stražarji danes…

Smo prostovoljna, mladinska, vzgojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, odprta vsem ne glede na narodnost, vero in prepričanje. Slonimo na načelih skavtskega gibanja in poudarjamo pomen pluralizma, svobode posameznika, miru ter idealov, zapisanih v taborniški zaprisegi in zakonih.

V društvu, ki deluje že 65 let imamo letno vključenih čez 100 članov, starih od 5 do 85 let. Imao status, da delujemo v javno dobro, včlanjeni smo v Zvezo tabornikov Slovenije, ki danes šteje že več kot 10.000 članov in je polnopravna članica WOSM-a, mednarodne skavtske organizacije, ki šteje preko 57 milijonov članov po celem svetu.

Imamo taborniški dom v Livadah, kjer izvajamo taborniški program, v sedemdesetih letih pa smo od občine dobili tudi lastno taborniško kočo in taborni prostor nad Jagodjem, kjer organiziramo akcije, tekmovanja, taborjenja ter druge taborniške aktivnosti.

Leta 1992 smo prvič organizirali taborniško-rekreativno tekmovanje Bičikleta žur, ki bo letos odkolesarila že 29-ič!

Delo z otroki in mladostniki

Naše delo z otroki in mladostniki temelji na združevanju v manjše skupine (vode), kjer se posamezniki postopoma učijo samostojnosti, angažiranosti, solidarnosti, odgovornosti ter prijateljstva. S spoznavanjem narave, bivanjem v njej in doživljanjem njenih lepot ter izzivov naši člani razvijajo značaj, znanja ter spretnosti, ki jim bodo vsekakor prišle prav nadaljnem življenju.

Organizirani smo v skupino Murnov, družino Medvedkov in Čebelic (MČ), družino Gozdovnikov in Gozdovnic (GG), klub Popotnikov in Popotnic (PP), klub Raziskovalcev in Raziskovalk (RR) ter klub Grč. Program je tako prilagojen starosti članov ter njihovim sposobnostim.


Vsak mesec organiziramo rodovo akcijo, katere namen je učenje novih znanj ter spretnosti, spoznavati družbo, spodbujati ustvarjalnost, tkati nove prijateljske vezi ter se seveda zabavati.


Udeležujemo se tudi tekmovanj, na katerih lahko člani pridno pokažejo in uporabijo pridobljena znanja na področjih orientacije, topografije, bivanja v naravi, prve pomoči, taborništva nasploh ter seveda kreativnega razmišljanja. Člani in vodniki se na njih velikokrat povežejo tudi s taborniki iz drugih krajev, kar dogoek naredi še bolj nepozaben!

Taborništvo je način življenja!

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin. V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki – mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo svojo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi. Naše delo sicer poteka po programu, a so vse aktivnosti organizirane tako, da lahko ob skupnih ciljih taborniki sledimo svojim interesom in ob tem osebnostno rastemo.
Kaj vse zajema taborniški pristop prelistajte na spletni strani ZTS.


ORGANI DRUŠTVA

Starešina: Vilette Čibej
Načelnica: Gaja Marčeta

Tajnik: Alec Kleva

Načelnica Murnov: Veronika Kopačin
Načelnica MČ: Sara Kljun
Načelnica GG: Nina Kukolj
Načelnik PP: Brian Kleva
Načelnica RR: Gaja Viler
Načelnik Grč: Tomaž Ceglar

Gospodar: Andrej Nemarnik

Blagajničarka: Veronika Koradin

Oskrbnik taborniške koče: Matej Muha

Propagandistki: Taja Langus in Gaja Viler

Nadzorni odbor: Tomaž Ceglar, Jan Martin Jamnik in Lana Frantar

Disciplinska komisija: Veronika Koradin, Andrej Nemarnik, Marjan Makuc, Ema Apollonio, Marko Bergles

Spletna stran: Brian KlevaZavedamo se pomembne vloge pri izobraževanju in usmerjanju otroka pri razvijanju odgovornosti za lastno zdravje ter samostojnosti, ki je dandanes neizmerno pomembna. Otrokom zato želimo te težke, a pomembne teme predstaviti skozi igro, dogodivščine in izzive ob sproščenem in razigranem vzdušju.


Prek’ Slovenskih gozdov, vse do morja
že 66 let nas družijo rutke in dobra volja!