Organi društva

Starešina: Vilette Čibej
Načelnica: Gaja Marčeta

Tajnica: Gaja Marčeta

Načelnica Murnov: Gaja Marčeta
Načelnica MČ: Maruška Slavec
Načelnik GG: Brian Kleva
Načelnik PP: Jan Martin Jamnik
Načelnica RR: Tea Pucer
Načelnica Grč: Živa Novak

Gospodar: Andrej Nemarnik

Blagajničarka: Andreja Jerman
Pomočnica blagajničarke: Veronika Koradin

Oskrbnica taborniške koče: Vilette Čibej

Propagandistki: Veronika Kopačin in Lana Frantar

Nadzorni odbor: Tomi Ceglar, Jan Martin Jamnik in Rajko Mahne
Disciplinska komisija: Marko Bergles, David Horvat, Elen Korenjak in Veronika Koradin

Spletna stran: Brian Kleva in Jan Martin Jamnik