O nas

Taborniški rod Jadranskih stražarjev Izola je prostovoljna, mladinska, vzgojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, odprta vsem ne glede na poreklo narodnost, vero in prepričanje. Sloni na načelih svetovnega skavtskega gibanja in poudarja pomen pluralizma, svobode posameznika, miru in moralno etničnih vrednot-idealov, zapisanih v taborniški prisegi in zakonih.