O nas

Naša zgodovina

Nastanek taborništva v Izoli je povezan s Pavletom Lešnjakom, predvojnim gozdovnikom, ki je deloval v koprskem odredu Srebrnega galeba. Ker pa je živel v Izoli, je želel ustanoviti taborniško organizacijo tudi v Izoli. V službi je spoznal Ernesta Lupinca, ki mu je s svojo zagnanostjo to željo pomagal uresničiti in postal prvi starešina. Uradno je bila organizacija ustanovljena 25. marca 1957 kot družina Jadranskih stražarjev.

Organizacija se je vedno bolj krepila in na koncu leta 1958 štela že več kot 80 članov, ki so na rednem občnem zboru sklenili, da se organizirajo v ODRED JADRANSKIH STRAŽARJEV.
V vseh letih delovanja je bilo več kot 100 članov, do skoraj usodnega zmanjšanja članov pa je prišlo leta 1991 (evidentiranih je bilo 16 članov) – v letu vojne, ko je naš taborniški dom in opremo upravljala vojska. Po vojni je prišlo do reorganizacije slovenske taborniške organizacije, vstopa v ZTS (Zvezo tabornikov Slovenije) in WOSM (World Organisation of the Scout Movement), med drugim pa tudi do preimenovanja v ROD JADRANSKIH STRAŽARJEV IZOLA.


Jadranski stražarji danes

Društvo tabornikov Rod Jadranskih stražarjev Izola je prostovoljna, mladinska, vzgojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, odprta vsem ne glede na narodnost, vero in prepričanje. Sloni na načelih svetovnega skavtskega gibanja in poudarja pomen pluralizma, svobode posameznika, miru in moralno etničnih vrednot-idealov, zapisanih v taborniški prisegi in zakonih.

Društvo, ki deluje že 63 let, ima letno vključenih čez 100 članov, starih od 5 do 85 let. Imamo status, da delujemo v javno dobro. Vključeni smo v Zvezo tabornikov Slovenije, ki danes šteje več kot 10.000 članov in je od jeseni 1994 polnopravna članica WOSM-a (World Organization of the Scout Movement), mednarodne skavtske organizacije, ki šteje preko 54 milijonov članov po celem svetu.

Imamo taborniški dom kjer izvajamo program, ter ga uporabljamo tudi za skladiščenje opreme. V sedemdesetih letih smo od občine dobili v najem taborni prostor nad Jagodjem, kjer organiziramo tekmovanja, taborjenja in druge aktivnosti.


Leta 1992 smo prvič organizirali taborniško rekreativno kolesarsko tekmovanje Bičikleta žur, ki bo letos odkolesarila že 28-ič.

Rodovo delo z mladostniki temelji na združevanju v majhne skupine (vode), kjer se posameznik nauči samostojnosti, pomena povezanosti z vrstniki in medsebojne pomoči. S spoznavanjem narave, bivanjem v naravi in doživljanjem njenih lepot ter izzivov otroci razvijajo značaj, znanja in razne spretnosti, vsekakor dobrodošle v nadaljnjem življenju. Organizirani smo v skupino murnov, družino in GG, klub PP, klub RR in klub Grč ter KIT. Vodniki in načelniki ter drugi funkcionarji se trudimo izvajati kakovosten program, kar kažejo tudi odlični rezultati na tekmovanjih.

Na vseh akcijah program temelji na učenju novih taborniških in drugih znanj, pozornost kot vedno posvečamo okolju in naravi, ki nas obdaja, ter vzgoji za medsebojno strpnost, spoštovanju drugačnosti, spodbujanje prijateljstva in medsebojne pomoči, tudi medgeneracijske.

Zavedamo se pomembne vloge pri izobraževanju ali usmerjanju otroka pri razvijanju odgovornosti za lastno zdravje ter samostojnost, ki je pri današnjih generacijah še kako pomembna. Vseskozi namenjamo posebno pozornost okoljski ozaveščenosti.

“Predvsem pa se trudimo že 63 let ohranjati taborništvo v Izoli!”

centered image