Akcije in tekmovanja

Kaj so akcije?

Akcije so dogodki, ki jih RJS taborniki organiziramo skoraj vsak mesec in so namenjene otrokom vseh starosti-Murnom, MČ-jem in GG-jem.

Kaj počnete na akcijah?

Vsaka akcija je drugačna. Včasih gremo na pohod, včasih izvajamo razne delavnice, gremo na izlet ali v kak muzej…

Koliko časa trajajo akcije?

Čas trajanja akcije je odvisen od tipa akcije, večinoma pa traja vsaka 3-4 ure.

Kako se odvijajo taborniška tekmovanja?

Obstaja več tipov taborniških tekmovanj, med katerimi sta najpogostejša tipa orientacijska tekmovanja in mnogoboji.

  • Orientacijska tekmovanja temeljijo na znanju orientacije. Tekmovalci so razdeljeni v ekipe (ponavadi po vodih). vsaka ekipa dobi svoj zemljevid ter kompas in se odpravi po trasi, ki je začrtana na karti in prispeti do cilja v že vnaprej določenem časovnem okviru. Med potjo se morajo ekipe ustaviti na čim več točkah, ki so vrisane na karti, in na njih opravljati razne naloge (nudenje prve pomoči, skica terena, igre…), ki ekipi prinašajo točke.
  • Mnogoboji temeljijo na splošnem taborniškem znanju (postavljanje šotora, vozli, kurjenje ognjev…). Tekmovalci so razdeljeni v ekipe (ponavadi po vodih). Čez tekmovanje bodo ekipe opravljale razne panoge (že v naprej določene), ki jim bodo prinesle točke.

Za katero starostno skupino so namenjena takmovanja?

Orientacijska tekmovanja so namenjena GG-jem in starejšim, mnogoboji pa so namenjeni vsem starostnim skupinam.

Koliko časa trajajo tekmovanja?

Večina tekmovanj je enodnevnih, odvijajo pa se čez cel dan, nekatera tekmovanja pa so dvodnevna, zato tudi eno noč prespimo na kraju dogodka.